Just nu FRI FRAKT

inom Sverige!

Just nu FRI FRAKT

inom Sverige!

Årets klimatkompensation klar!

Årets klimatkompensation klar!

Vi har nyligen ha fått vårt certifikat för 2019 från Tricorona Climate Partner AB för vårt arbete som ett klimatneutralt företag. Med hjälp av Tricorona Climate Partner AB har vi räknat ut varje produkts klimatpåverkan i råvaru- och produktionskedjan, förpackning, emballage och alla transporter. Under 2019 klimatkompenserade hela vår verksamhet på 215 ton koldioxid.

Vårt stöd går till ett biomassakraftverk i Sri Balaji, Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle och är direkt uppkopplat till elnätet. Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna vilket innebär en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen och bidrar till grön el. Biomasskraftverket reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Greenko, som äger och driver biomassakraftverket har även investerat i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad, mer pengar går till barnen och elförsörjningen säkras vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning.

Att klimatkompensera vår verksamhet är en självklarhet för oss samtidigt som vi arbetar för att sänka våra utsläpp. En stor del i det arbetet under 2019 har varit att byta till förpackningar i huvudsak gjorda på förnybara, växtbaserade material som sockerrör.


Information