Just nu FRI FRAKT

inom Sverige!

Just nu FRI FRAKT

inom Sverige!

Ett barnmatsmärke med tanke på framtiden

 

Vi på Alex&Phil vill ta ansvar för vår klimatpåverkan och bidra till barns överlevnad och utveckling. Därför bidrar vi regelbundet till SOS Barnbyars arbete för barn i nöd och klimatkompenserar för hela vår verksamhet.

När vi startade Alex&Phil AB ville vi bidra till att de mest utsatta barnen också får den näring de behöver. Därför bestämde vi att, oavsett om Alex&Phil går med vinst eller inte, vi på olika sätt ska ge stöd till nödställda barn runt om i världen. Under åren har vi gett bort mat till barn på flykt och under 2022 har vi regelbundet skickat mat till krigsdrabbade barn i Ukraina. Vi har också bidragit till Barncancerfondens verksamhet. Alex&Phil är stolt partnerföretag till SOS Barnbyar och vi stödjer framförallt deras arbete i Centralafrikanska Republiken, som är ett av världens fattigaste länder.

SOS Barnbyar har en barnby i huvudstaden Bangui och en i Bouar, som kallas för ”Astrid Lindgrens barnby”. Under de senaste årens oroligheter har behovet av nödhjälp ökat i landet. Därför har organisationen även ett nödhjälpsprogram med fokus på psykosocialt stöd till barn och utsatta familjer, utbildning och ökad tillgång till näringsrik mat. Alex&Phils stöd är inriktat på att barnen i barnbyarna ska få näringsrik mat så att de kan växa, utvecklas och tillgodogöra sig den utbildning som de får med hjälp av SOS Barnbyar.

På så vis vet du att när du köper mat från Alex&Phil, gör du en god gärning både för ditt eget barn och för barn som har det svårt.

Att all vår mat är KRAV-märkt innebär att den är ekologisk. Men det betyder också att vi uppfyller långtgående regler för till exempel djuromsorg och att de grödor vi använder odlas miljövänligt, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Vi ser till att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med genetiskt modifierade organismer (GMO).

Men vi tycker inte att det räcker med det.

Alex&Phils mål är att vi som företag och alla våra produkter ska vara klimatkompenserade och med hjälp av Tricorona Climate Partner AB har vi räknat ut vår klimatpåverkan. De har analyserat hela vår råvaru- och produktionskedja, inklusive förpackningar och emballage, samt inkluderat alla transporter, även om vi är noga med att frakta våra råvaror med land- och sjötransporter och undvika flygtransporter.

Vi klimatkompenserar sedan genom att stödja Sri Balaji, som är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Vi har valt just Sri Balaji eftersom det både är Gold Standard-märkt och godkänt av FN under Clean Development Mechanism (CDM). Här kan du läsa mer om vad de olika certifieringsmetoderna innebär.

Kraftverket Sri Balaji använder förnybart jordbruksavfall som bränsle istället för kol och besparar därmed jorden på cirka 29 000 ton koldioxid per år. Indiens nuvarande energiproduktion är i mycket stor utsträckning baserad på fossila bränslen. Genom att bidra med fossilfri energi till elnätet mildrar projektet de lokala föroreningarna och de globala klimatutsläppen.

Projektet Sri Balaji har dessutom inneburit ytterligare positiva lokala förändringar. Exempelvis har man skapat ett stipendieprogram för studenter, byggt ett nytt skolkök med en vattenreningsanläggning, installerat sanitära anläggningar och byggt ett sjukhusvårdsläger där gratis mediciner delas ut till byborna. Man planterar därtill 500 träd varje år. Se en film om klimatkompensation här.

I övrigt följer vi förpackningsutvecklingen noga för att i största möjliga mån kunna använda oss av så miljövänliga förpackningar som möjligt. Som första barnmatsföretag i Sverige tillverkar vi numera förpackningarna till alla våra grötar och smoothies i huvudsak av förnybart, växtbaserat material som exempelvis sockerrör. Och vi är först i Sverige med att producera mat för barn i Tetra Recart@ som har 80% mindre klimatpåverkan än motsvarande glasburk med lock - läs mer på www.alexphil.se/info/klimatpaverkan.

 

 

Information