Ekologisk barnmat

All vår mat är KRAV-märkt och märkt med EU-lövet, dvs EU:s märkning för ekologiska varor.

Eftersom socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter är viktiga för oss har vi valt att KRAV-märka våra produkter. Det gör vi eftersom KRAV ställer högre krav på oss och våra leverantörer än vad enbart ekologisk märkning gör. KRAV-märkningen innebär förstås också att grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen EU-lövet, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel klimat och social hänsyn.

Oavsett om den KRAV-märkta produkten kommer från Sverige eller annat land ställer KRAV upp villkor för att arbetsvillkoren ska vara bra. Om inte de uppfylls så kan produkten inte heller bli KRAV-godkänd. Det gäller alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.

På så sätt vet också du att ditt barns ekologiska mat är fri från kemiska bekämpningsmedel!

Läs mer om KRAV på: www.krav.se

 

 

 

 

Information