Just nu FRI FRAKT

inom Sverige!

Just nu FRI FRAKT

inom Sverige!

Ekologisk barnmat

All vår mat är KRAV-märkt och märkt med EU-lövet, dvs EU:s märkning för ekologiska varor. Vi ser också till att certifiera vår mat i andra länder där vår mat säljs, som till exempel med det norska ø-märket.

Vi har valt att KRAV-märka alla våra produkter eftersom socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter är viktiga för oss. KRAV ställer högre krav på oss och våra leverantörer än vad enbart ekologisk märkning gör. KRAV-märkningen innebär att grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med genetiskt modifierade organismer (GMO).

I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen EU-lövet, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel klimat och social hänsyn.

Oavsett om den KRAV-märkta produkten kommer från Sverige eller annat land ställer KRAV upp villkor för att arbetsvillkoren ska vara bra. Om inte de uppfylls så kan produkten inte heller bli KRAV-godkänd. Det gäller alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.

På så sätt vet också du att ditt barns ekologiska mat är fri från kemiska bekämpningsmedel. Läs mer om KRAV på: www.krav.se

 

 

 

Information