Fri frakt över 399 kr

Fri frakt över 399 kr

Alex&Phil Foundation

Det otroliga privilegium vi har att leva i en trygg och utvecklad del av världen är sorgligt nog en situation som inte delas av majoriteten av världens befolkning. Än värre är att de svåra förhållanden som råder i stora delar av världen alltid drabbar barnen hårdast.

Vi säger alltid lite klichémässigt att barnen är vår framtid, men så är det ju verkligen. Därför är det viktigt för oss på Alex&Phil att inte bara leverera genuint hälsosam och kvalitativ mat till barn i vår priviligierade del av världen, utan att också ge ett konkret bidrag till att hjälpa barn som befinner sig i utsatta och svåra situationer i andra delar av världen. Eftersom vi arbetar med mat är det naturligt för oss att Alex&Phil Foundation bland annat ska ge bidrag till bra mat till utsatta barn.

Därför har vi, grundarna till Alex&Phil AB, etablerat en stiftelse: Alex&Phil Foundation. Alex&Phil Foundation ska bidra till barns överlevnad och utveckling. Bidraget utgår från den första sålda portionen och baseras på antalet sålda portioner. För varje såld portion av Alex&Phil barnmat ger vi 50 öre direkt till stiftelsen för att hjälpa nödställda barn runt om i världen - oavsett om Alex&Phil AB går med vinst eller inte. Klicka här om du vill läsa mer om Stiftelsen Alex&Phil Fundation.

Under hösten 2015 skänkte vi större delen av vårt lager till Röda Korset i Ungern, för att hjälpa barn- och barnfamiljer på flykt. Vi skänkte också en mindre del av vårt lager till ett lokalt flyktingboende i Nacka, som tagit emot många småbarn.

 

 

 

 

I januari 2018 blev Alex&Phil partnerföretag till SOS Barnbyar, som under en treårsperiod kommer att få merparten av stiftelsens intäkter från försäljningen. Vi har valt att stödja SOS Barnbyars arbete i Centralafrikanska Republiken, som är ett av världens fattigaste länder. Sedan 2012 har det pågått våld och oroligheter mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor och 2014 var ca 920 000 människor på flykt. Situationen har nu stabiliserats i stora delar av landet även om det fortfarande är oroligt i vissa delar och hundratusentals människor fortfarande är på flykt. Fattigdomen och konflikterna har medfört en stor utsatthet för många barn och barn rekryteras som soldater av olika rebellgrupper i landet.

SOS har en barnbyn i huvudstaden Bangui och en barnby i Bouar, som kallas för ”Astrid Lindgrens barnby”. SOS Barnbyar driver även två ungdomsboenden, två förskolor, två grundskolor, två medicinkliniker och familjestärkande program i landet. Under de senaste årens oroligheter har behovet av nödhjälp ökat i landet vilket ledde till att SOS Barnbyar även har ett nödhjälpsprogram med fokus på psykosocialt stöd till barn och utsatta familjer, utbildning och ökad tillgång till näringsrik mat. Alex&Phils stöd är inriktat på att barnen i barnbyarna ska få näringsrik mat så att de kan växa, utvecklas och tillgodogöra sig den utbildning som de får i barnbyn.

På så vis vet du att när du köper mat från Alex&Phil, gör du en god gärning både för ditt eget barn och för barn som har det svårt.

Vi vill att fler barn ska må bra!

 

Information